iPhone 6s

iPhone 6s 64gb yagdayy gaty gowy renk gold ussa gormedik hemme zady bar bahasy 21,5mln onusyk bolar Yer asgabat 861374776

Devam

iPhone 6

gyssagly iphone 6 16 gb yagdayi gaty gowy hemme zady isleyar kemi karopka yok onada ozum jogap beryan  yer Mary 862857424

Devam

iPhone 5s

iPhone 5s yagdayy gowy atpicatka islanok baha 5 mln onysyk yok obmen yok Yer Asgabat 861150571  

Devam

iPhone 5s

Ady : iphone 5s gold Yagdayy : ekranda kicijek cyzyk gecya oda billirdenok ulansan yitya galan zady gul yaly atpecatika isleya yeke cyzyk pitno yok pamit 32 gb baha 5300 olen yeri nom 61795223 yeri ag we gokdepe

Devam

iPhone 5S

iPhone 5s Gold yagdayy arassa hemme zady isleyar radnoy dine korobka yok 100% jogap beryan Baha 6.300mln koneden 861778723

Devam

NAGT SATYN ALJAK!

Devam

iPhone 6 Plus

iphone 6plus gold yagdayy gowy baha 25mln hemme zady bar 865012114

Devam

iPhone 6

iphone 6 16gb renki grey yagdayy gowy baha 2800tmt abmen s6 edge 8800 Yeri Aşgabat tel 862400330

Devam

iPhone 5s

iphone 5s renki gold 16gb yagdayy gaty gowy dine atpicatka islanok baha 5mln bolyan yeri obmen iphone 6, a3 17 bashgada gormeli Yer Asgabat 861156070

Devam

iPhone 4G

iphone 4j 32gb bahasy 550TMT 861661880

Devam