Kompyuter Video Kart Satyn Aljak…Nvidia Geforce 1050, 1050 Ti, 1060, 1060 Ti, 1080, 1080Ti Tel 861222627 Imo 61222627