Satlyk Salonyn zatlary yagdayy gowy kan ulanylmadyk tazeje pashti paket achylan hemesi bn bile 120.000 M tel 568833